'Kheun Dab' (คืนดับ) The Thai translation of NIGHT by Ellie Wiesel

'Kheun Dab' The Thai translation of NIGHT by Ellie Wiesel
Oh My God Publishing, 2007

ผมไม่มีวันลืมค่ำคืนนั้น...
คืนแรกในค่ายกักกันที่ทำให้ชีวิตผมเป็นเสมือนค่ำคืนที่ยาวนาน พลิกผันไปมาระหว่างการถูกชี้เป็นชี้ตาย ไม่มีวันลืมเปลวเพลิงที่ผลาญเผาศรัทธาของผมจนมอดดับไปตลอดกาล ไม่มีวันลืมความเงียบในคืนมืดที่กระชากความปรารถนาที่จะมีชีวิตไปจากผม ไม่มีวันลืมห้วงนาทีเหล่านั้น ที่พระเจ้าและจิตวิญญาณของผมถูกฆ่า ความฝันถูกย่ำยีเป็นเถ้าธุลี ผมจะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้ ต่อให้ถูกลงทัณฑ์ให้มีชีวิตนิรันดร์เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้า ...ไม่มีวัน...

Order Now


Questions Under The Tree (คำถามใต้ร่มไม้)

ในความสว่างแจ้ง เรากลับมองไม่เห็น หากในความมืดมิดนั้นกลับชัดเจนสายพิณใช้ประสบการณ์ขัดเกลาชีวิตและเป็นห้องเรียนใหญ่ของเธอมาโดยตลอด คำถามใต้ร่มไม้...ภาพและเสียงสนทนาจากลาดักสิกขิม และอินเดียนั้นเชิญชวนให้คนอ่านตั้งคำถามกับตัวเองยิ่งนัก และอาจจะกระตุ้นเตือนให้เราหันมากลับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เหมือนกับที่ผู้เขียนกำลังไล่ต้อนชีวิตตัวเองอยู่ก็เป็นได

Order Now